Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Heledaimad parvegalaktikad aitavad mõista galaktikaparvede teket

Tartu Observatoorium | 13.05.2009

R. Coziol ja kaasautorid Mehhikost koostöös Erik Tagoga Tartu Observatooriumist uurisid galaktikaparvede heledaimaid galaktikaid ning nende tähtsust galaktikaparve tekkimisel.

Galaktikaparved on dünaamiliselt seotud süsteemid, mis koosnevad sadadest kuni tuhandetest galaktikatest ning galaktikatevahelisest kuumast gaasist. Vastavalt tänapäevasele kosmoloogilisele mudelile moodustuvad sellised parved väiksemate galaktikagruppide liitumisel. Numbrilised simulatsioonid on näidanud, et galaktikaparved on dünaamiliselt rahulikus seisus ning heledaimad galaktikad nendes parvedes paiknevad parve tsentris.

Antud töös oli vaatluse all üle tuhande galaktikaparve. Iga parve heledaimale galaktikale arvutati tema suhteline liikumine parve tsentri suhtes. Kui eeldada, et galaktikaparv on dünaamiliselt rahulikus seisus, siis heledaimate galaktikate suhtelised kiirused peaksid olema tagasihoidlikud. Antud uurimus näitas, et suur osa heledaimate galaktikate suhtelistest kiirustest on küllaltki suured, mis ei ole kooskõlas numbriliste simulatsioonidega. Analoogset tulemust on ka varem saadud, kuid varasemalt on kasutatud väiksemaid valimeid, mis on seadnud tulemuste usaldatavuse kahtluse alla. Praegune analüüs suure valimi põhjal näitab selgelt, et vastuolu mudelitega on olemas. Igal juhul on ettekujutus külma tumeaine halos tekkivast galaktikaparvest, mille tsentris domineerib ulatuslik hele galaktika (valdavalt elliptiline hiidgalaktika), vastuolus heledaimate galaktikate suurte kiirustega omaenese parve keskme suhtes.

Antud töös saadud tulemused kinnitavad kahtlust, et galaktikaparvede tekkimine on keerulisem protsess, kui senini arvatud. Üheks põhjuseks, mis tekitab vastuolu mudelite ja vaatluste vahel, on see, et numbrilistes mudelites on galaktikate tekkimine tumeaine halodesse kunstlikult sisse pandud ning seda ei osata siiski piisavalt hästi teha. Antud töös pakutakse välja lahendus, kus erinevalt numbrilistest mudelitest tekivad heledaimad galaktikad esialgu väiksemates galaktikagruppides ning hiljem gruppide liitumisel tekivad suuremad galaktikaparved. Selline tekkestsenaarium seletab ära asjaolu, et heledaimate galaktikate suhtelised kiirused on küllaltki suured.

Allikas: Heledaimad parvegalaktikad aitavad mõista galaktikaparvede teket (Tartu Observatooriumi teadusuudised)

Märksõnad: , ,