Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

MTÜ Ridamus ja Eesti Astronoomia Seltsi juhatuste ühiskoosoleku protokoll (13.11.2004)

Kuupäev: 13.11.2004
Koht: Urmas Sisaski muusikatähetorn Jänedal
Osavõtjad: Tõnis Eenmäe, Jaak Jaaniste, Jüri Ivask, Ülo Kestlane, Martin Vällik, Urmas Sisask (võõrustaja), Mihkel Kama
Prokollija: Mihkel Kama
Algus: 12:15

Päevakord:

  1. X Üle-Eestiline Astronoomiahuviliste Kokkutulek Saaremaal Kaalis
  2. Nn. „Eesti Astronoomia Nõukogu“ asutamine.

1. X Üle-Eestiline Astronoomiahuviliste Kokkutulek Saaremaal Kaalis

Ülo Kestlane: Käisin Saaremaal üritust juba varakult kooskõlastamas ning Kaali põhikool on nõus meid mõõduka tasu eest majutama ja toitlustama (lõunad suurusjärgus 25 EEK). Kuupäevad 10.-15.08.2005 sobivad neile hästi, võib ka muud.

Mõte korraldada kokkutuleku raames 1-päevaline Kaali konverents, kutsuda kokku kõik tuntud Kaali-uurijad/huvilised. Konverents võiks toimuda kohaliku ärimehe Saguri valmiva külalistemaja konverentsisaalis. Raha toimetiste avaldamiseks võiks küsida Kultuurkapitalilt.

Sagur ja Reet Tiirmaa plaanivad külalistemaja avamise puhul teha ilutulestiku ja fanfaaridega meteoriitikapäeva – kas need kaks üritust ei vähenda teineteise väärtust? Ei vähenda, nii Sagur kui Raukas pooldavad kahe ürituse tegemist, pealegi on nende oma üldine, meie oma konkreetselt Kaalist. (M.Kama: pealegi ei kattu osavõtjad.) Lennart Meri on esinemisest juba ära öelnud, tuues põhjenduseks, et tal pole oma raamatutele enam midagi lisada. Karl Kello esineb ettekande ja filmidega (näidata ka teisi filme!), samuti Raukas jne. Ehk teevad ka Mare Kõiva ja Mihkel ettekande?

Kindlasti tuleb kokkutuleku raames külastada Leo Katuginit. Ettekannete vahel võiks olla rohkem kohvipause. (Kommentaarid teistelt: ettekanded võiksid olla lühemad ja konkreetsemad, ajakava peaks olema sisustatud sisukalt). Ettekandeid võiks olla kasvõi rohkem, kuid lühikesed (kuni 30min), lisaks peavad olema kohvipausid ja piisavad sirutusvõimalused ning vähemalt ühel päeval peab olema võimalus öistest vaatlustest välja magada. (U.Sisask: ja õhtuti võiks olla rohkem vaba aega vaatlusteks valmistumiseks.)

U. Sisask: Hoiatan: praktika näitab, et sama fond erinevatele sama ettevõtmisega seotud taotlustele raha ei anna. Tuleb esitada üks konkreetne taotlus. Taotlustes tuleks rõhutada, et tegu on juubelikokkutulekuga.

J. Jaaniste: valmistame Urmasega stendiettekannetena ette meenutused eelmistest kokkutulekutest. Selleks otstarbeks kogugu juhatuste liikmed omavahel ja astronoomiaringkondadest kokku võimalikult palju huvitavaid pilte, videolinte jms.

Märkus ettekannetest: sessiooni juhatajal peab olema võimalus ettekanne katkestada või võimaldada selle üleaegset kestmist.

Ülddiskussioon: Millised võiksid olla ettekannete teemad?

Kindlasti Saturn, Titaan, sessioon Päikesesüstemi väikekehade tekkest, arengust ja siiajõudmisest. Pidada loenguid ja korraldada kursusi elementaarsest astronoomiast-taevatundmisest, kuna paljud osavõtjad tegelikult ei tunne neid asju piisavalt hästi.

M. Kama: Kuidas peaks allkirjastama korraldamisega seotud taotlusi jms? Kas „EAS nimel“, „MTÜ Ridamus nimel“ või „EAS-i ja Ridamuse nimel“? Pakun, et „EAS-i ja Ridamuse nimel“, kuna mõlemad osalevad ning ei ole mõtet kogu korraldamisega seotud krediiti EAS-ile anda, lõppude lõpuks korraldab ju Ridamus oluliselt enam üritusi ning edaspidistes taotlustes tuleb varasem mainimine kokkutuleku korraldamisega seoses kasuks. Samas on ka EAS-il oluline roll, niisiis „EAS-i ja Ridamuse nimel“. (Ettepanek võeti ühehäälselt vastu.)

T.Eenmäe: Kuidas on lood valgustusega? Kas kooli ümbritsevaid valgusteid saab välja lülitada?

2. Nn. „Eesti Astronoomia Nõukogu“ asutamine.

M. Kama: Olen mitmele teist juba varasemalt põgusalt tutvustanud teatava struktuuri (töönimega Eesti Astronoomia Nõukogu) loomise ideed. Räägin nüüd asjast ametlikult.

Astronoomia on maailmas, seda enam Eestis väike turg. Ei saa lubada, et nii pisikeses riigis tegelevad astronoomia populariseerimise väheste ressursside kasutamisega nii paljud organisatsioonid ja isikud. Vajame ühest „astronoomiapoliitikat“.

Näide: Ei ole kerge saada raha astronoomiatrükise väljaandmiseks – kui selline võimalus tekib, peaks kõigil tõsiselt asjast huvitatud osapooltel olema võimalus trükise loomises, selle eesmärkide ja kvaliteedi paikapanemises kaasa lüüa, kasvõi soovituslikul tasandil. Tähtis on, et võimalus kaasa lüüa eksisteeriks ning info tegemiste kohta liiguks kiirelt ja täpselt.

EAN-i eesmärgid oleksid järgnevad:

  1. Astronoomia ja selle populariseerimisega tegelevate ning sellega seotud organisatsioonide ja isikute „kaardistamine“ – et oleks olemas info nende tegevusest ja kontaktid.
  2. Tõsiselt astronoomia populariseerimisest huvitatud osapoolte vahelise koostöö laiendamine, sh ühise sündmuste kalendri pidamine, ürituste kooskõlastamine, infomaterjalide loomise või hankimise kooskõlastamine, projektide, koolituste jms läbiviimine kas otse või konkreetsete osapoolte kaudu, info vahetamine oma tegevuse, probleemide jms kohta jne jne jne. Ka võimalik osalemine rahvusvahelistes projektides (et oleks kindel rahvuslik esindaja – viimast peab veel arutama).
  3. Mainitud punktide raames ja ka neist väljaspool: KUJUNDADA VÄLJA JA HOIDA ELUS ÜHTNE ASTRONOOMIA POPULARISEERIMISE STRATEEGIA EESTIS.

Osapooled, kes võiksid EAN-is esindajat omada, oleksid näiteks: MTÜ Ridamus, EAS, Tartu Tähetorn, Tartu Observatoorium, Tallinna Tähetorn, AHHAA-Keskus, Energiakeskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikool, TTÜ, TPÜ. EAN-i võiksid kuuluda ka aktiivsed üksikisikud. Nimekiri võib edasise diskussiooni käigus laieneda.

Töökorraldust, juriidilist vormi (ehk on eelneva põhjal piisavalt selge, miks EAN ei saaks kuuluda EAS-i alla) ja selle vajalikkust (saaks hakkama ka mitteametlikult?), asja mõttekust ning perspektiive tuleks arutada eraldi kokkusaamisel, kuhu oleks kutsutud kõigi potentsiaalsete osapoolte esindajad.

T. Eenmäe: Arutavaks koosolekuks peaks tegema ettevalmistusi, näiteks kindlasti peaks olema kellelgi ettekanne „olukorrast riigis“ – mis organisatsioonid on, kes mida teeb jne.

Istungi lõpp: 15:00