Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Asutamiskoosoleku protokoll (10.04.1999)

Koosolek toimus 10. aprillil 1999. aastal kell 12.00 Tallinnas, Tallinna Tehnikaülikooli auditooriumis nr. 102.

Koosolekust võttis osa 44 huvilist.
Osavõtjate nimekiri on lisatud protokollile.

Koosoleku juhatajaks valiti Tõnu Viik ja protokollijaks Mare Ruusalepp.

Päevakorras:

 1. Mittetulundusühingu Eesti Astronoomia Selts põhikirja arutelu ja põhikirja vastuvõtmine.
 2. Sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse määramine.
 3. Mittetulundusühingu Eesti Astronoomia Selts esimehe, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.
 4. Mittetulundusühingu Eesti Astronoomia Selts asutamislepingu koostamine.

T. Viik – Mitmel põhjusel on tekkinud vajadus sellise seltsi järele, mis ühendaks nii professionaalseid kui ka amatöörastronoome ja lihtsalt astronoomiahuvilisi. Selline ühendus võimaldaks meil liituda Euroopa vastava seltsiga ning nii me saaksime väljundi maailma. Kui Eesti ühineb Euroopa Liiduga, siis on loomulik, et oma seltsiga ühineme Euroopa vastava seltsiga. Eestis on mitu keskust, kus tegeldakse professionaalse astronoomiaga, Tõravere, Tartu ja Tallinn. Igal pool tegeldakse ka astronoomia populariseerimisega ning seda tööd oleks tarvis natuke koordineerida, omades mingit nn. katusorganisatsiooni

 1. Mittetulundusühingu Eesti Astronoomia Selts põhikirja arutelu ja põhikirja vastuvõtmine. J. Jaaniste – Viimastel aastatel on Eesti Vabariik loonud ja ka korrastanud oma seadusandliku baasi ning on loomulik, et kõik äriühingud ja seltsid kooskõlastaksid oma tegevuse kehtiva seadusandlusega. Selleks tuleb meil läbi arutada loodava mittetulundusühingu Eesti Astronoomia Selts põhikiri.Toimub põhikirja arutelu ning parandatud põhikiri võetakse vastu.
 2. Sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse määramine.
  Otsustati:
  Liikmemaks:

  • tegevliige 50.- krooni aastas,
  • noorliige 25.- krooni aastas.

  Sisseastumisamaksu ei ole.

 3. Mittetulundusühingu Eesti Astronoomia Selts esimehe, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.Otsustati: Juhatuse suuruseks on viis liiget, kaasa arvatud seltsi esimees. Revisjonikomisjoni suurus on 3 liiget. Seltsi esimeheks valiti 40 poolt ja 2 erapooletu häälega Tartu Observatooriumi kauaaegne direktor, praegune TO vanemteadur Tõnu Viik.Juhatuse liikmete valimisel esitati järgmised kandidaadid ning nad said hääli järgnevalt:
  1. Jaak Jaaniste 35
  2. Peep Kalv 24
  3. Mare Ruusalepp 28
  4. Tõnis Eenmäe 27
  5. Erik Tago 14
  6. Tiina Liimets 12
  7. Voldemar Harvig 14

  Seega valiti mittetulundusühingu Eesti Astronoomia Seltsi juhatusse:
  J. Jaaniste, P. Kalv, M. Ruusalepp, T. Eenmäe.
  Revisjonikomisjoni valiti:
  E. Tago, T. Liimets ja V. Harvig.
  Seltsi juriidiliseks asukohaks ning seega ka aadressiks pakutud asukohad ning hääletustulemused olid järgmised:

  • Tallinn, Tähetorn 5
  • Tartu, Toomemägi 16
  • Tõravere, Tartu Observatoorium 17

  Seega valiti Seltsi juriidiliseks aadressiks:
  Tartumaa, 61602 Tõravere, Tartu Observatoorium.

 4. Mittetulundusühingu Eesti Astronoomia Selts asutamislepingu koostamine. Seltsi liikmeks astuda soovijad koostasid mittetulundusühingu asutamislepingu.

Koosolek lõppes kell 14.55

Koosoleku juhataja: T. Viik
Protokollija: M. Ruusalepp