Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Aastakoosoleku protokoll nr. 2 (03.03.2001)

3. märtsil 2001.a. kell 11.00
Tallinna Tehnikaülikooli peahoone auditoorium nr. 102

Koosolekust osavõtjate nimekiri on lisatud protokollile.

Päevakord:

 1. Teaduslikud ettekanded:
  1. Tõnu Kipper – Täheevolutsioon reaalajas.
  2. Mihkel Jõeveer – Tähtede kaaslastest.
  3. Andres Kuperjanov – Eesti rahvaastronoomiast.
 2. Juhatuse aruanne – Tõnu Viik.
 3. Uue juhatuse valimine.
 4. Kohalalgatatud küsimused.

1. Teaduslikud ettekanded.

 1. Tõnu Kipper – Täheevolutsioon reaalajas.
  On teada paar tähte, FG Sgr, Sakurai objekt, mille kiiret evolutsiooni on võimalik olnud reaalajas vaadelda. Nende tähtede keemiline koostis ja temperatuur, seega spektriklass on muutunud viimase kümne aasta jooksul nii tugevalt, et me võime väita, et oleme jälginud tähtede evolutsiooni.
 2. Mihkel Jõeveer – Tähtede kaaslastest.
  Ettekandja rääkis, kuidas uuritakse Päikese – sarnaseid tähti, et leida nende tõendeid, et nend tähtede ümber on planeedid. 2001.a. jaanuariks on teada 55 tähte, mille ümber on kindlalt teada planeetide olemasolu. 1 täht on kolme planeediga, 4 tähte kahe planeediga. Ematähtede spektriklassid on F-K.
 3. Andres Kuperjanov – Eesti rahvaastronoomiast.
  Ettekandes oli juttu sellest, missuguseid andmeid Eesti rahvaastronoomia kohta võib leida Eesti Kirjandusmuuseumi fondidest. Tehtud tööga saab tutvuda ka Interneti kaudu aadressil http://haldjas.folklore.ee/

2. Juhatuse aruanne.

Eesti Astronoomia Seltis juhatuse esimees Tõnu Viik andis ülevaate tehtud tööst ja ka finantsaruanded. Aruande kinnitati ühehäälselt. Aruanded on lisatud käesoleva protokolli juurde.

3. Uue juhatuse valimine.

Senini kuulusid juhatusse T. Viik (esimees), J. Jaaniste, P. Kalv, M. Ruusalepp ja T. Eenmäe. T. Viik palub ennast vabastada juhatuse esimehe kohalt ning üldse juhatusest. Uuteks juhatuse liikmeteks esitatakse:

J. Jaaniste, P. Kalv, V. Harvig, T. Eenmäe, M. Ruusalepp.

Häältega 19 poolt ja 2 erapooletut kinnitatakse uus juhatuse koosseis ning häältega 19 poolt ja 0 vastu valitakse Jaak Jaaniste Eesti Astronoomia seltsi juhatuse esimeheks.

Koosolek tänab T. Viiki tehtud töö eest ja soovib uuele juhatusele jõudu.

J. Jaaniste peab lühikese kõne, kus ta mõtiskleb selle üle, mida Eesti Astronoomia Selts võiks teha ning leiab, et suuremat tähelepanu tuleb pöörata astronoomiaõpetajate täienduskoolitusele.

4. Kohalalgatatud küsimused.

Tuletatakse meelde, et augustis toimub järjekordnde astronoomiahuviliste kokkutulek, juba kuues. Akadeemik Jaan Einasto on huvilised kutsunud enda kodutallu Egerile, Valgamaale, Taagepera lähedale. Organiseerimine on raske, sest kohapeal puudub toitlustamise võimalus, kuid küll midagi välja mõeldakse.

Koosolek lõppes kell 14. 30

Juhatas: T. Viik
Protokollis: M. Ruusalepp