Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Aastakoosoleku protokoll nr. 1 (26.02.2000)

26. veebruar 2000. a. kell 11.00
Tallinna Tehnikaülikooli peahoone auditoorium nr. 102

Koosolekust osavõtjate nimekiri on lisatud protokollile.

Päevakord:

 1. Teaduslikud ettekanded:
  1. Akad. Ene Ergma – XX sajandi tähed.
  2. TÜ üliõpilane Taavi Tuvikene – Hubble’i kosmoseteleskoobist.
 2. Astronoomia populariseerimisest:
  1. Erik Tago – Tartu Tähetorni Astronoomiaringi tegevusest.
  2. Mare Ruusalepp – Stellaarium – koht, kus rääkida astronoomiast.
  3. Urmas Sisask – Jäneda muusikaplanetaariumist.
 3. Kohalalgatatud küsimused.

1. Teaduslikud ettekanded.

 1. Akad. Ene Ergma – XX sajandi tähed.
  Ettekandes käsitleti kõrge energiaga astrofüüsika arengut XX sajandil – pulsarite, neutrontähtede ja mustade aukude uurimise lugu ja nende objektide uurimise perspektiive. Mitmel riigil on plaanis kosmosesse saata spetsiaalseid pulsarite uurimise sputnikuid. 10. veebruaril 2000.a. tegid vastava katse jaapanlased, kuid katse ebaõnnestus. Aktiivset tegevust nimetatud ainevaldkonnas arendab Soome, astutakse ka ametlikult ESO liikmeks. Tänu sellele, et astronoomias saab katsetada kõrgtehnoloogia ja infotehnoloogia uusimaid saavutusi on vaatluslikul astronoomial suur tulevik.
 2. TÜ üliõpilane Taavi Tuvikene – Hubble’i kosmoseteleskoobist.
  Ettekandja rääkis sellest, kuidas parendati Hubble’i kosmoseteleskoobi optikat – “pandi teleskoobile prillid ette” ja näitas rikkalikku pildimaterjali vaatlustest enne ja pärast teleskoobi optika parendamist.

2. Astronoomia populariseerimisest:

 1. Erik Tago – Tartu Tähetorni Astronoomiaringi tegevusest.
  Tänavu möödub 90 aastat Vega seltsi asutamisest ja 52 aastat Tartu Tähetorni Astronoomiaringi asutamisest. Astronoomiaringi on juhtinud J. Einasto, H. Eelsalu, H. Raudsaar, E. Kasak, T. Tuvikene. Oktoobrist maini iga kuu 1., 3. ja 5. teisipäeval peetakse Tartu Tähetornis koosolekuid, kus kuulatakse teaduslikke ettekandeid. Viimastel aastatel on olnud tihe koostöö Tartu Ülikooli teaduskeskusega AHHAA. On osaletud AHHAA poolt korraldatud kahel näitusel, kus oli üles pandud ka Tartu Tähetornile kuuluv planetaarium.
 2. Mare Ruusalepp – Stellaarium – koht, kus rääkida astronoomiast.
  1997. aastal avati Tartu Observatooriumi 1.5-m teleskoobi torni II korrusel endise arvutuskeskuse ruumides spetsiaalsed ekskursioonide teenindamise ruumid, mis said nimeks Stellaarium. Nimetatud kohas on eksponeeritud palju selgitavaid plakateid, saab vaadata videofilme ja CD-del olevat informatsiooni. M. Ruusalepp andis ülevaate külastatavusest. Selgus, et kõige rohkem külastajaid on mais-juunis, kui toimuvad koolilaste kevadekskursioonid. 1999. aastal võeti vastu 236 ekskursiooni ~6100 külastajaga.
 3. Urmas Sisask – Jäneda muusikaplanetaariumist.
  Helilooja Urmas Sisask on 1994. aastal avanud Jänedal planetaariumi, kus toimuvad ka kontserdid. 4. sept. 1996. aastal sõideti helikopteriga Tallinnast Jänedale, et pidulikult avada Interneti ühendus planetaariumis oleva arvuti ja muu maailma vahel. 15. dets. 1998. aastal paigaldati kuppel, kuid siiani ei liigu kuppel ja teleskoop sünkroonselt. On antud 521 kontserti, kontsertide kuulajaid on olnud 14 585, kuid koos teiste huvilistega on külastajaid olnud ~20 000.
  U. Sisask kutsus kõiki Jänedale.

3. Kohalalgatatud küsimused.

 1. I. Pustõlnik teatas, et käesoleva aasta 29. maist kuni 3. juunini toimub Moskvas konverents JENAM2000, mille temaatika on väga ulatuslik.
 2. T. Viik andis ülevaate sellest, kuidas toimus EAS registreerimine ja teatas, et seltsil on 54 liiget ning laekunud on 970 krooni liikmemakse. Need seltsi liikmed, kes on tasunud liikmemaksu, saavad tasuta Tähetorni Kalendri.
  9.- 13. augustini toimub Tõraveres Üle-Eestiline astronoomiahuviliste V kokkutulek. T. Viik palub “jälgida reklaami” kokkutuleku organiseerijatelt.
 3. L. Leedjärv palub informatsioon selle kohta, kust Eestis saab osta teleskoope, sest Tõraverre helistatakse ja palutakse infot. Selgub, et firma Soligor teleskoobid on Tallinnas müügil, hinnaklass algab 10 000 kroonist.

Koosolek lõppes kell 14.10

Juhatas: T. Viik
Protokollis: M. Ruusalepp