Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Aastakoosoleku protokoll nr. 13 (12.08.2012)

Koosolek toimus 12. augustil 2012, Lüllemäel, Lüllemäe kultuurimajas

Koosolekust võttis osa 26 inimest.

Koosoleku juhataja: Taavi Tuvikene
Koosoleku protokollija: Tõnis Eenmäe

Koosoleku algus kell 13.15.

Päevakord:

Astronoomiaga seotud organisatsioonide tegemised 2011-2012. aastal
Eesti Astronoomia Seltsi 2011. aasta tegevuse aruanne
Eesti Astronoomia Seltsi põhikirja muudatused
Juhatuse ja esimehe valimised
Kohalalgatatud küsimused

1. Astronoomiaga seotud organisatsioonide tegemised 2011-2012. aastal

2. Eesti Astronoomia Seltsi 2011. aasta tegevuse aruanne
Eesti Astronoomia Seltsi eestvedamisel või kaasalöömisel korraldati järgnevaid üritusi:
Ühisvaatlus 2011. aasta kevadel Tõraveres
Astronoomiahuviliste kokkutulek Palal
Koostöös AS Fotoluksiga korraldati fotokonkurss, konkursi parimatest töödest loodi näitus “Kuu lähivaates ja maastikul”. Näitus on väljas olnud mitmes kohas, praegu Sänna kultuurimõisas.
Loengud ja Vaatlused Sänna kultuurimõisas.
Tegeleti veebiportaali astronoomia.ee hoolduse ja arendusega.
Liikmemaksu on maksnud 41 liiget.
Eesti Astronoomia Seltsil oli majandusaasta lõpuks kassas 333 eurot.

Üldkogu kiitis aasta aruande heaks ning see loeti kinnitatuks.

3. Eesti Astronoomia Seltsi põhikirja muudatused
Taavi Tuvikene tegi ettepaneku muuta põhikirja punktis 5.2 sõnastust “Seltsi juhtorganiks on viieliikmeline juhatus. Seltsi juhatus:” ning asendada see sõnastusega “Seltsi juhtorganiks on kolme- kuni viieliikmeline juhatus. Seltsi juhatus:”. Koosolekul osales 26 seltsi liiget, muudatusteks oli seega vaja 20 häält. Poolthääli oli 25, vastuhääli 0 ja erapooletuid samuti 0. Sellega võeti põhikirja muudatus vastu.

4. Eesti Astronoomia Seltsi juhatuse valimine
Esmalt hääletati kolme- või viieliikmelise juhatuse üle. Kolmeliikmelist juhatust toetas 18 ja viieliikmelist 5 seltsi liiget, kolm seltsi liiget jäid erapooletuks. Seega on järgmisel kahel aastal Eesti Astronoomia Seltsil kolmeliikmeline juhatus.
Uus juhatus valiti koosseisus:
Tiina Liimets – 23 häält
Tõnis Eenmäe – 20 häält
Sven-Erik Enno – 14 häält

Juhatuse esimeheks valiti Tiina Liimets.

5. Kohalalgatatud küsimused
Elmo Tempel küsis 2013. aasta kokkutuleku toimumiskohta. Vastus oli – Tõraveres.
Tõnis Eenmäe küsis seltsi liikmetelt arvamust, mille tegemisele või korraldamisele võiks selts ekstra kaasa aidata. Jüri Ivaskilt tuli ettepanek, et ühisvaatluste korraldamine võiks olla väga hea mõte.

Koosolek lõppes kell 14.32.