Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Rikaste galaktikaparvede uurimine aitab aru saada nende arengust

Tartu Observatoorium | 27.08.2010

Varasemas teadusuudises (Teadusuudis nr. 7, 27. aprillist 2010) kirjutasime sellest, et Tartu Observatooriumi teadlased Erik Tago juhtimisel koostasid ning avaldasid Sloani digitaalse taevaülevaate andmeid kasutades seni suurima galaktikagruppide ning -parvede kataloogi.

Galaktikaparved on sadadest ja isegi tuhandetest galaktikatest koosnevad süsteemid, mille numbriline simuleerimine näitab, et nad on dünaamiliselt rahulikus seisundis. Suurem osa galaktikatest Universumis asub gruppides ja parvedes, mis omakorda kuuluvad suuremate süsteemide – superparvede ning neid ühendavate galaktikakettide koosseisu. Seega annab galaktikaparvede uurimine infot ka galaktikate ning superparvede arengu kohta.

Nüüd avaldasid Tartu Observatooriumi teadlased koostöös Tuorla Observatooriumiga Maret Einasto eestvedamisel selle kataloogi andmeid kasutades artikli, milles nad uurisid Sloani Suurde Seina kuuluvate kõige rikkamate galaktikaparvede omadusi: galaktikaparvede alamstruktuure ja galaktikapopulatsioone. Sloani Suur Sein on meie kosmilise lähiümbruse kõige rikkam ja suurem galaktikasüsteem. Galaktikaparved valiti kolmest Sloani Suurde Seina kuuluvast superparvest, nii superparvede tihedast tuumaosast kui äärealadelt, nii oli võimalik võrrelda erinevas globaalses ümbruses asuvate parvede omadusi.

See uurimistöö näitas, et paljud galaktikaparved koosnevad mitmest komponendist. Mitme parve kõige heledam galaktika asub mitte parve tsentris, vaid ühes komponendis. See viitab võimalusele, et parved on moodustunud väiksemate gruppide ühinemisel ning et kõige heledam galaktika oli varem ühe ühinenud grupi peagalaktika. See tulemus on kooskõlas varem Cozioli ja tema kaastöötajate poolt saaduga, millest oli juttuTeadusuudises nr. 3, 13. mail 2009.

Uuriti ka parvede galaktikapopulatsioone, selleks määrati kõikide parvegalaktikate morfoloogilised tüübid ja värvusindeksid. Nende võrdlemine näitab, et ligikaudu kolmandik spiraalsetest galaktikatest parvedes on punased. Punane värv võib viidata sellele, et galaktikates on aktiivne täheteke lõppenud, seda kas parves või juba varem, väikestes gruppides, kuhu galaktikad kuulusid enne ühinemist rikka parvega. Viimasele võimalusele viitab mõnede parvede korral galaktikate värvide väga väike hajumine.

Varasemast on teada, et parvede arengu kiirus sõltub globaalsest ümbrusest, kus parved asuvad (vaata Teadusuudist nr. 1, 20. aprillist 2009). Seetõttu võis oletada, et parvede areng ja omadused rikaste superparvede suure tihedusega tuumades ning hõredamatel äärealadel on erinev. Antud töös erinevatesse superparvedesse kuuluvate parvede dünaamiliste omaduste vahel suuri erinevusi ei leitud: mitmekomponendilisi parvi on kõikides Sloani Suure Seina superparvedes. Sloani Seina kõige vaesema superparve parvedes on suhteliselt vähem punaseid galaktikaid kui kõige rikkama superparve parvedes.

Töös uuriti ka kosmoloogilistest mudelitest leitud galaktikaparvede omadusi ja näidati, et suhteliselt hiljuti moodustunud mudelparvedel on alamstruktuurid, mille omadused on võrreldavad vaatluslike parvede omadustega.

Alamstruktuurid parvedes ja kõige heledamate galaktikate suured omakiirused viitavad sellele, et Sloani Suure Seina galaktikaparved on alles moodustumas. Mitmed meie tulemused näitavad, et galaktikaparvede areng on keerulisem kui varem arvatud.

Artikkel: The Sloan Great Wall. Rich clusters

Allikas: Rikaste galaktikaparvede uurimine aitab aru saada nende arengust (Tartu Observatooriumi teadusuudised)

Märksõnad: , ,