Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Eesti Astronoomia Seltsi komisjoni istungi protokoll (26.04.2005)

Kuupäev: 26.04.2005
Koht: Tartu Tähetorn Toomemäel, Tartus
Osavõtjad: Tõnis Eenmäe, Jaan Einasto, Helle Jaaniste, Jaak Jaaniste, Mihkel Kama, Mare Ruusalepp, Tõnu Viik
Prokollija: Mihkel Kama

Algus: 17:00

Päevakord:

1. EAS assotsieerumine EV Teaduste Akadeemiaga

Teema kerkis taas kõneaineks tänu akadeemik Einastole, kes näeb seotuses TA-ga EAS-ile mitmeid potentsiaalseid hüvesid, sh mõningast rahastamist ning tunnustust. Koosviibijad olid ühel nõul, et TA-ga assotsieerumine ei sisalda EAS-i jaoks otseseid miinuseid ning oleks pigem auasi.

Konkreetse sammuna otsustati saata Teaduste Akadeemiale ametlik kiri lühida EAS ja meie plaanide tutvustusega ning sooviga alustada assotsieerumiskõnelusi. Kirja mustandi koostab Mihkel Kama, parandused viiakse sisse ühiselt.

MÄRKUS: Tol hetkel ei olnud ma saanud vastust teistelt TA-ga seotud seltsidelt, kuid 27.04 helistas mulle Helve Kotli Eesti Geograafia Seltsist ning me vestlesime TA teemadel. Põhilise sõnumina võin edasi anda, et TA-lt võib toetust tõesti oodata ning assotsieerunud seltsidel võimaldatakse üldiselt hoida vähemalt ühte palgalist töötajat. -Mihkel

2. Tartu Tähetorni edasine saatus ning Jaan Einasto raamatukogu loomise võimalus

J. Einasto: Tähetorni tuleks edaspidi arendada ikka eelkõige astronoomiakeskusena, mis oleks tööpaik vähemalt mõnele astronoomile, õpikeskkond tudengitele ning huvitav ja kasulik paik ka lihtsalt astronoomiahuvilistele ning linlastele. AHHAA-keskus, mis praegu asub läänesaalis ning ei saa veel lähiajal oma majja kolida, võiks rohkem kasutada vana anatoomikumi – Toomehärrade Kogu liikmena tean, et viimasele otsitakse rakendusi.

Läänesaalis oli enne vahelae ehitust raamatukogu. Vanast raamatukogust on riiuleidki alles (Struve majas, Tähetornis, Egeril, Anatoomikumis). Pakun uue raamatukogu algatuseks oma arvestatavat raamatukogu (sh APJ, A&A jms). Preprinte ja raamatuid on aastateni, mil läänemaailma kirjandus muutus kättesaadavamaks. Raha raamatukogu ülalpidamiseks võiks looda saada TA-lt.

H. Jaaniste: TÜ kava järgi läheb läänesaali vahelagi lammutamisele. Loodame, et seda ikka ei tehta, tegu on R. Illaku poolse initsiatiiviga, mis ei oma meie seisukohast mingit ratsionaalset alust, kuna kaoksid astronoomide tööruumid.

J. Jaaniste: Tähetorn kuulub praegu vastasutatud SA TÜ Muuseumid alla. Viimases on võtmefiguur Reet Mägi, kes on jäänud silma kui mõistlik inimene, kes on suuteline aru saama Tähetorni edasistest perspektiividest ning meiepoolsetest soovitustest nende elluviimiseks.

Ühiselt pooldati Tähetorni igakülgset arendamist astronoomiakeskusena ning Jaan Einasto raamatukogu loomist.

Edasised sammud:

  1. R. Mägiga sõlmida ametlik kokkulepe, et astronoomidel oleks Tähetorni kasutusõigus.
  2. Kui tuleb raamatukogu, finantseerib seda loodetavasti TA.
  3. Tuleb luua TÖÖTINGIMUSED astronoomidele, tudengitele…
  4. Töö- ja olekutingimused oleksid suur põhjus Tähetorni külastada.
  5. J. Einasto koostab Tähetorni arenguid käsitleva kirja TÜ-le.
  6. Järgmisele istungile kutsutakse ka: Peeter Tenjes, Reet Mägi, Laurits Leedjärv

Istungi lõpp: 18:10