Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Aastakoosoleku protokoll nr. 8 (17.03.2007)

17. märtsil 2007 kell 12.00 Tõraveres,
Tartu Observatooriumi peahoone saalis.

Koosolekust võttis osa 28 inimest.

Päevakord:

 1. Tartu Observatooriumi direktor Laurits Leedjärve tervitus.
 2. Aruandlus, mida aasta jooksul tehtud.
  1. Tartu Tähetorni Astronoomiaring
  2. Ridamus
  3. Tallinna Tähetorn
  4. Stellaarium
  5. Urmas Sisaski tähetorn Jänedal
  6. 2006.a. kokkutulek, päikesevarjutus Türgis.
 3. Ettekanded
  1. Stellaarium 10 – M. Ruusalepp
  2. Rahvusvaheline Astronoomia Aasta 2009 – K. Annuk.
 4. Uue juhatuse valimine.
 5. Arutelu Tõraveres toimuva, 2007 a. kokkutuleku teemadel
 6. Kohalalgatatud küsimused või sõnavõtud.

“Ametlik osa“ lõpeb kell 14.30-15.00, edasi kolib üritus Stellaariumi ruumidesse, kus on sünnipäeva tort ja kohv.

L. Leedjärv tervitab kohaletulnuid seltsi liikmeid ja soovib koosolekule sisukat tööd.

Kuna e-maili teel keegi eelpoolnimetatud kohtadest oma andmeid ei saatnud, siis ei saa neid ka siin esitada. Protokollijale on teada Stellaariumi tegevus, kuid külastatavust võib vaadata Stellaariumi koduleheküljelt. Tõraveres avalikke vaatlusõhtuid ei tehtud.

3.1. Stellaarium 10 – M. Ruusalepp.

Ettekandja annab ülevaate Stellaariumi saamisloost, selle valudest ja vaevadest, aga ka rõõmudest. Ettekande ppt fail on lisatud käesolevale protokollile.

3.2. Rahvusvaheline Astronoomia Aasta 2009 – K. Annuk.

Ettekandja on meiepoolne esindaja rahvusvahelises komitees, kes tegeleb nimetatud aasta ettevalmistamisega ja läbiviimisega

Ettekande ppt fail on lisatud.

4. Uue juhatuse valimine.

Valitakse uus juhatus koosseisus:

 • Tõnis Eenmäe – 17 häält
 • Kalju Annuk – 17 häält
 • Jaak Jaaniste – 15 häält
 • Mare Ruusalepp – 18 häält
 • Mario Mars – 11 häält
 • Martin Vällik – 11 häält.

Arutelu Tõraveres toimuva, 2007. a. kokkutuleku teemadel.

Perekond Jaanisted Tartu Tähetornist ja EAS kaasabil otsustatakse kokkutulek ära pidada. Kokkutuleku ajal treenitakse astronoomiaolümpiaadile sõitvaid õpilasi.

Kohalalgatatud küsimused või sõnavõtud.

Üritus jätkus vabas vormis Stellaariumi ruumides.

Koosoleku lõpp: 15.30