Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Aastakoosoleku protokoll nr. 6 (12.02.2005)

12. veebruaril 2005.a. kell 11.00 Tallinnas,
Geoloogia Instituudi saalis, Estonia pst. 7

Koosolekust osavõtjate nimekiri on lisatud käesolevale protokollile.

Koosoleku juhataja: Jaak Jaaniste
Protokollija: Mare Ruusalepp

Päevakord:

 1. Ettekanded:
  1. Laurits Leedjärv – JENAM 2004 Granadas.
  2. Mihkel Kama – Uus üle-Euroopaline astronoomia-alane koostöövõrk.
  3. Jaak Jaaniste – Koolinoorte astronoomiaolümpiaadidest.
 2. Töökoosolek:
  1. Jaak Jaaniste – EAS Juhatuse aruanne
  2. Uue juhatuse valimised
  3. Kohalalgatatud küsimused

J. Jaaniste avab koosoleku: Põhjalikke teaduslikke ettekandeid sellel aastakoosolekul ei ole, neid kuulame järgmisel Üle-Eestilisel astronoomiahuviliste kokkutulekul augustis Kaalis. Sellel koosolekul peame valima uue juhatuse. Müügil on Ernst Julius Öpiku raamat “Meie kosmiline saatus” ja vabalt saadaval “Tähetorni Kalender 2005”.

1. Ettekanded

1.1. L. Leedjärv: JENAM 2004 Granadas.

JENAM’i, Euroopa Astronoomia Seltsi, koosolekuid peetakse igal aastal alates 1990 aastast, kui ühendus Davosis loodi. Nendel koosolekutel peab oma aastakoosoleku ka korraldava maa astronoomiaselts ning samas saavad kokku ka Euroopa riikide astronoomia-seltside esindajad. Selts peab oma eesmärgiks aidata kaasa astronoomia arengule ja populariseerimisele Euroopas. Seltsil on individuaal-liikmed (~1400) ja Euroopa riikide astronoomiaseltsid. Liitunud seltse on 22, nende hulgas ka Eesti Astronoomia Selts. Kõik Euroopa riigid ei ole Seltsis esindatud. Kui riigi astronoomiaselts on liitunud, siis tolle maa individuaal-liikmete liikmemaks on odavam. Muidu oleks meie individuaal-liikmete liikmemaks 40 EUR, praegu aga 10 EUR. Meie esindaja peab/võib käi(m)a EAS koosolekutel. Euroopa Astronoomia Seltsil on president, 2 asepresidenti, sekretär. Eesti astronoome juhtkonnas ei ole.

2004 aasta koosolek toimus 13.-17. septembrini Hispaanias, Granadas. Koos oli ~400 astronoomi, millest umbes pooled olid hispaanlased. Hispaanias on ~500 kutselist astronoomi. Sellel maal on head vaatlustingimused, näiteks Kanaari saarel

JENAM 2004 tööplaan oli väga mitmekesine:

 • teed kosmoloogia juurde,
 • lemmiktähed ja nende ümbrised,
 • Päike ja planeedid,
 • astronoomia õpetamine ja populariseerimine,
 • virtuaalsed instrumendid.

Arutati seda, kuidas ehitada uusi suuri teleskoope, ehitada uusi kosmoseaparaate ja 1 ruut-kilomeetrise pindalaga raadioteleskoop. Viimasel juhul ehitatakse palju väikesi raadioteleskoope, nii et nad kokku annavad sellise pinna.

Konverents oli organiseeritud üsna hästi. Järgmine, JENAM2005, toimub Belgias, Lieges teemal “Distant Worlds”. 2006. aastal toimub Prahas IAU ning sellel aastal eraldi JENAM koosolekut ei peeta. 2007 aastal toimub JENAM Armeenias, ehk kunagi aastate pärast toimub selline asi ka Eestis.

I. Pustõlnik: mina olen Euro-Aasia Astronoomia Ühingu juhatuse liige. See ühing annab välja ka ingliskeelset teaduslikku ajakirja, kus kajastatakse ka konverentse jne. Ühingusse kuuluvad ka 50 välismaa kodanikku, st. endise NSVL elanikku, aga kokku on ühingus ~700 liiget.

1.2. M. Kama: Uus Üle-Euroopaline astronoomia-alane koostöövõrk.

Veenuse üleminek Päikesest oli sündmus, mille vaatlemise organiseerimine kutsus tööle aktivistide võrgu, mida ei taheta kaotada, katsutakse seda ka edaspidi elus hoida. Novembris 2004 toimus Pariisis VT2004 lõpetamine ning seal planeeriti ka edaspidist tegevust. Esimene suurem raamprojekt saab olema 20. oktoobril 2006, kui toimub Astronomy Day.

Eestist peab selle Üle-Euroopalise koostöövõrguga ühendust “Ridamus” Tallinnast. Peale selle on tulnud ettepanek teha Eesti-Läti-Leedu-Soome vahel koostööd – lööge kõik kaasa. Koostöövõrk otsib kontakte mõnede Euroopa maadega nagu Albaania, Andorra, Valgevene jne. Kui kellelgi on isiklikke kontakte seal, andke teada. Suured ettevalmistused Astronomy Day-ks juba toimuvad. Ka meie võiksime koos ette võtta suuremaid asju, mitte et igaüks omaette nokitseb. VT2004 jaoks saime 3000 EUR, millest sai trükiseid teha. Peaksime koos arutama, mida ja kuidas sellel päeval teha – trükised, meediakajastused, muud üritused jne. jne.

L. Leedjärv: tunnustagem Mihkli tegevust, ta on väga aktiivne ja tubli olnud. Need maad, millest jutt oli, ongi sellised, kus nimetamisväärset astronoomiat ei ole.

M. Kama: olles sellises ürituses, õpime ka ise, näiteks seda, kuidas projekte kirjutada ning raha taotleda.

J. Jaaniste: millegi ära tegemiseks on vaja pühendunud inimesi, Mihkel on selline.

1.3. Jaak Jaaniste – Koolinoorte astronoomiaolümpiaadidest

Järjekordne astronoomiaalane kooliõpilaste olümpiaad toimus 1.-9. oktoobrini Simeizis, Ukraina Vabariigis. Meil oli see kolmas katse sellisele üritusele minna. Kutseid on olnud, kuid kord ei saanud viisat, kord ei saanud raha. Seekord olid nii viisad kui ka raha.

Rahvusvahelisi koolinoorte teadusolümpiaade korraldatakse juba pikka aega: matemaatikas alates 1959, füüsikas alates 1967, keemias alates 1968 ja astronoomias alates 1996. aastast. Käesoleva olümpiaadi korraldasid Euro – Aasia Astronoomia Ühingusse kuuluvad Krimmi Observatooriumi inimesed. Osavõtjaid oli 18 riigist.

Korraldus oli ladus, ülesanded tõlgiti võistkonna emakeelde, ametlikud keeled olid vene ja inglise keel. Vaatlusvoorus oli vaja hinnata tähtedevahelist kaugust, praktilises voorus oli vaja töödelda vaatlusandmeid.

Mõned asjad üllatasid mind:

 • Iraani esinduses oli 5 tütarlast võistlejat ja 3 meessoost võistkonna esindajat, tütarlapsed esinesid hästi, said kõrgeid kohti,
 • minule kui õpetajale meeldisid ülesanded, need olid väga hästi koostatud.

Lahendajad eksisid küllalti palju ja üldiselt vastati väga erinevalt, kuid ka diplomeid oli erinevaid. Eestlased diplomeid ei saanud, nad olid 33-36 kohal. Ka võitjatel jäi maksimumist ikka ~10% puudu.

Edasised üritused:

 • Tartu Ülikooli Täppisteaduste kool korraldab 10. aprillil Tartus avatud astronoomiaolümpiaadi.
 • Järgmine rahvusvaheline olümpiaad toimub 2005 aasta septembris/oktoobris.
 • Juba 18.-19. veebruaril 2005 toimub Vilniuses Leedu koolinoorte avatud astronoomikursus “Inimene ja Universum”. Majutus ja osavõtt on tasuta.

Küsimused J. Jaanistele:

M. Vällik: kas Simeizis trollid veel liiguvad?
J. Jaaniste: jah, liiguvad küll, piletite eest tasutakse krivnades.

A. Older: kas pealtvaatajaid ka oli?
J. Jaaniste: žürii liikmed on sisuliselt vangis, neid lahendajate juurde ei lastud. Kui tööd olid tehtud, siis saadi kokku.

I. Pustõlnik: miks Ukraina ise sellist üritust läbi ei viinud, milleks veel Moskva abi vaja oli?
J. Jaaniste: naljakas, aga Ukraina võistkonda ei olnudki, oli Krimmi võistkond.

2. Töökoosolek

2.1. Jaak Jaaniste – EAS Juhatuse aruanne.

Juhatuse aruanne 2004
Jaak Jaaniste

LIIKMESKOND – 77 tegevliiget

Põhikirjajärgselt astronoomiaga tegelevad organisatsioonid:

 • Tartu Observatoorium
 • Tartu Tähetorni Astronoomiaring
 • Astronoomiahuviliste ühendus “Ridamus”
 • Eesti Astromuusika Keskus

2004. a. põhiüritused

Tavapärased:

 • toimus astronoomiahuviliste 9. kokkutulek, Krabis, Võrumaal,
 • osaleti Euroopa AS konverentsil JENAM 2004 Granadas, Hispaanias.

Uued asjad:

 • osavõtt VT 2004-st ja ühinemine Euroopa astronoomia-alase koostöövõrguga,
 • osavõtt rahvusvahelisest Astronoomiaolümpiaadist.

Mis veel tehtud?

Tartu Observatoorium – Aasta-aruanne saadaval

Ülevaade külastatavusest:

 1. STELLAARIUM Tõraveres:
  • võeti vastu 193 gruppi, ca 5000 külalistajat,
  • viidi läbi füüsikaõpetajate päev 29. juunil
  • valmistati 3 uut eestikeelset plakatit
 2. Tartu Tähetorn:
  • ilmus veebiajakirja “Vaatleja” 6 numbrit,
  • AstronoomiaRing pidas 19 koosolekut, kokku oli 344 osavõtjat,
  • võeti vastu 73 ekskursiooni, 3500 osavõtjat,
  • korraldati 5 avalikku vaatlusõhtut Tartus, kokku 650 osavõtjat,
  • toimusid koolivaheaja üritused Tähetornis: 5 päeva, 160 osavõtjat.
  • Koos Teaduskeskusega AHHAA:
   • organiseeriti 7 väljasõitu planetaariumiga, 1740 kuulajat,
   • tehti 77 planetaariumietendust, 2130 kuulajat,
   • tehti 68 planetaariumietendust kaubanduskeskuses “Eeden”, 1700 kuulajat.
 3. RIDAMUS Tallinnas:
  • organiseeriti 15 avalikku vaatlust Tallinnas, ca 1000 inimest,
  • toimus 10 regulaarset töökoosolekut ettekannetega,
  • oli 5 esinemist TV-s ja raadios,
  • oli ESO VT-2004 rahvuslik keskus.
 4. Jäneda Muusikatähetorn:
  • sai 20. juunil 10-aastaseks,
  • 7. veebruaril peeti 1000-ndes kontsert,
  • kokku toimus 2004. aastal 79 kontserti, ca 2500 kuulajat.

LAHKUVALT JUHATUSELT:

Eesti Astronoomia Seltsi missioon peaks olema

Ühendada

 • professionaalne astronoomia, harrastusastronoomia ja kooliastronoomia,
 • propageerida teadmistekeskset eluviisi,
 • pakkuda soovijaile huvitegevust ja informatsiooni.

Vajakajäämised

 • töö õpetajatega,
 • vähene väljund meediasse,
 • kitsavõitu kandepind, eriti väikelinnades.

Mittetulundusühingu Eesti Astronoomia Selts
majandustegevuse aruanne.
2004 a. kulud ja tulud

TULUD:

Liikmemaksud 5196,50

TULUD KOKKU 5196.50

KULUD 0.00

Raha pangas 1139.50
kassas 4057.00

Diskussioon:

Mario Mars: juhatuse aruandest on kahjuks välja jäänud Tallinna Tähetorni tegevus. Eelmisel aastal käis seal ~400 huvilist. Tallinna Pedagoogikaülikoolist käisid oma üliõpilastega Enn Kasak ja Ain Ainsaar. Osalesime VT2004 üritustel. Tähetornis on toimunud isegi abielu registreerimine. Tähetornis tegusteb ka Kullo Keskuse astronoomiahuviliste grupp.

M. Vällik: Eestis on tekkinud täiesti uus astronoomia populariseerimise viis: Mahtra Rahvaülikool organiseeris astronoomiaalase matka. Sellel nädalavahetusel on jälle üritus ning Urmas Sisask saatis oma tervitused koosolekule ning palus edasi öelda, et veebruaris toimuvad kontserdid “Universumi hääled” järgnevalt: 22.02. Tartus, 23.02. Pärnus ning 27.02. Estonia Kontserdisaalis.

M. Kama: pöördun teie poole akad. J. Einasto palvel, kes tõstatas üles küsimuse Eesti Astronoomia Seltsi ja Teaduste Akadeemia vahelise assotsiatsioonilepingu sõlmimisest. Samuti otsib ta võimalusi oma isikliku raamatukogu üleandmiseks Tartu Tähetornile. Selts ei tea, kas see on hea mõte. Palun avaldage oma arvamust maili teel aadressil mkama[at]ut.ee.

L. Leedjärv: mina ei näe selles, et EAS ja TA omavahel lepingu sõlmivad, küll midagi halba. Ainuke tõsine asi saab olema tegevuse aruande esitamine TA aastaraamatu jaoks, see peab olema esitatud õigeaegselt. Karta seda lepingut ei maksaks.

J. Jaaniste: TA on uurimisasutus, seega aruandes peaksid kajastuma uurimislikud tööd.

M. Ruusalepp: Hansapank kuulutab igal aastal välja konkursi “Lööme tähed särama” heade noortega tehtavate projektide rahastamiseks. Kui ma mitte ei eksi, siis möödunud aastal küsiti Tõravere astronoomide käest soovituskirju kas kolmele või neljale taotlusele. Mitte ükski neist raha ei saanud. Kas ei oleks mõtekas oma jõud ühendada ning aastas teha üks korralik taotlus, mitte mitu konkureerivat.

T. Eenmäe: võiksime teha astronoomia populariseerimise päevi. Lepime kokku, et ühel päeval on kõik vaatluste baasid lahti ning näidatakse midagi huvitavat, mida parajasti taevas näha on.

M. Kama: see võikski olla meie 2005. aasta põhiüritus. Võiksime minna kasvõi kaubanduskeskustesse ning seal Päikest näidata.

L. Leedjärv: tänavu on Füüsika päevad seotud füüsikaõpetajate päevadega. Seal võiks juba infot jagada.

Ü. Kestlane: tänavune astronoomihuviliste kokkutulek tuleb Kaalis 10.-15. augustini. Peame hakkama mõtlema päevakava peale. Täpsema kava anname teada hiljem.

2.2. Uue juhatuse valimised

Eelmine juhatus on töötanud kaks perioodi. Nüüd on aeg uus valida.

Uude juhatusse seati üles järgnevad kandidaadid ning avalikul hääletamisel said nad hääli:

 1. T. Eenmäe – 19
 2. M. Kama – 20
 3. M. Vällik – 7
 4. V.-V. Pustõnski – 7
 5. J. Ivask – 8
 6. I. Pustõlnik – 15
 7. J. Jaaniste – 18
 8. Ü. Kestlane – 7
 9. M. Ruusalepp – 8

M. Ruusalepp’a ja J. Ivaski vahel tehakse kordushääletus ning juhatusse häälte enamusega osutub valituks M. Ruusalepp.

Juhatuse esimeheks valitakse Mihkel KAMA.

M. Kama: aitäh usalduse eest, ei tea, kas olen sellise töö jaoks küps, kuid mul on aega selle asjaga tegelemiseks.

2.3. Kohalalgatatud küsimused

Kohalalgatatud küsimusi ei ole.

Koosolek lõppes 14.15

Koosoleku Juhataja: Jaak Jaaniste
Protokollija: Mare Ruusalepp