Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Aastakoosoleku protokoll nr. 5 (13.04.2004)

13. aprillil 2004.a. kell 15.00 Tallinnas,
Eesti Teaduste Akadeemia saal, Kohtu 6

Koosolekust osavõtjate nimekiri on lisatud käesolevale protokollile.

Koosoleku juhataja: Jaak Jaaniste
Protokollija: Mare Ruusalepp

Kell 11.00 seminar “Bernhard Schmidt – 125”

Astronoomiaseltsi liikmed võtsid seminarist osa.

Päevakorras:

 1. Avasõna – Mihkel Veidermaa
 2. Kuulus naissaarlane Bernhard Voldemar Schmidt – Tõnu Viik
 3. Saavutused Schmidti teleskoopidega – Mihkel Jõeveer
 4. Schmidti kaamerate optikast – Uno Veismann
 5. Eesti leidur kodus ja võõrsil: kui koduseinad kitsaks jäävad – Vahur Mägi.
 6. Küsimused ja sõnavõtud.

Kell 15.00 toimus samas Eesti Astronoomia Seltsi aastakoosolek.

Päevakorras:

 1. Juhatuse aruanne –Jaak Jaaniste
 2. JENAM 2003 Budapestis – Laurits Leedjärv
 3. Eelseisvad üritused.
  1. JENAM 2004 Granadas
  2. Astronoomiahuviliste IX üle-Eestiline kokkutulek
 4. Kohalalgatatud küsimused.
 1. Jaak Jaaniste – tänavu EAS juhtkonna valimisi ei ole, küll aga on vaja tuleval aastal uus juhatus valida.
  1. J. Jaaniste esitab EAS juhatuse nii sisulise töö kui ka majandusaruande, mis on lisatud käesolevale protokollile.
  2. 2004. a. üritused:
   • 8. juunil toimub Veenuse üleminek Päikesest. Kestab see protsess ~6 tundi. Viimane selline üleminek oli 1882 aastal, seega üsna haruldane sündmus.
   • Astronoomiahuviliste iga-aastase kokkutuleku kohta käisid Helle ja Jaak otsimas Võrumaal. Vaadati Misso, Ruusmäe ja Krabi kooli. Ruusmäe kooli saatus on lahtine, karta on, et see kool pannakse kinni, Misso kool nägi väga nukker välja – remontimata ning ka vaatluste jaoks ei ole sobivat kohta. Kõige parem koht tundub olevat Krabi kool Paganamaal. Kool on korralikult remonditud majas ning ka vaatlusteks on sobivaid kohti – kogu lõunapanoraam on avatud. Kool soovib ühelt inimeselt 30.00 krooni ööpäevas ruumis ööbimise eest ning 10.00 krooni telgikoha eest. Süüa lubati anda kolm korda päevas kohalikus sööklas. Turistlikust seisukohast on lähedal Paganamaa, ilus maastik, mida vaadata.Teaduslik temaatika ei ole veel päriselt paigas.

    Kokkutuleku aeg oleks 11-16 august.

   • JENAM 2004 toimub Hispaanias ning teema on “The Many Scales in the Universe”.
   • Planetaariumiühing peab oma konverentsi Hispaanias. J. Jaaniste on nende üritustest osa võtnud, ehk ka sellel aastal.
 2. L. Leedjärv: JENAM 2003 Budapestis.Kutselised astronoomid on ühinenud 1919. aastal asutatud rahvusvahelisse organisatsiooni nimega “International Astronomical Union (IAU) – Rahvusvaheline astronoomia ühing”. IAU liikmed on riigid, neid esindavad Rahvuskomiteed. On ka individuaalliikmed.

  1990. aastal asutati Euroopa Astronoomia Selts (EAS), seal on riigid esindatud oma rahvuslike seltside kaudu. On ka individuaalliikmed. EAS peab oma aastakoosolekuid igal aastal, eelmisel aastal Budapestis oldi koos 13-ndat korda. Kuid JENAM on siiski professionaalsete astronoomide kokkutulek. Paralleelselt peeti 11 minisümpoosioni.

  Toimus ka ametlik koosolek, kus olid koos ka rahvuslike astronoomiaseltside esindajad. Arutati liikmemaksude küsimust. Siiani meie kui endise NSVL osa, maksime aastas 5 USD, edaspidi hakatakse liikmemaksu tõstma ning me peame maksma 6 EUR. Kogu maailmas on tendents, et koolides enam astronoomiat ei õpetata. Sellist tendents on ka meil Eestis. EAS lubas teha märgukirja riikide haridusministritele ning sellisele halvale tendentsile tähelepanu juhtida. Ma ei ole kuulnud, kas meie haridus- ja teadusminister on juba saanud sellise kirja.

  Arutati ka seda, kuidas Euroopas astronoomid saaksid koostööd teha. Käib võistlus USA-ga, kuid siiani jääb Euroopa teleskoopide kogupindala kõvasti alla USA teleskoopide kogupindalale.

  Tänavu mais toimub Berliinis üritus “21 sajandi astronoomia”. Peetakse plaane, kuidas edasi minna. Kavatsen sellel üritusel osaleda.

  2009 aasta tuleb Rahvusvaheline Astronoomia Aasta – möödub 400 aastat Galilei teleskoobi tegemisest.

  Küsimused L. Leedjärvele:

  M. Jõeveer: Millal jõuab JENAM’i korraldamise järg Eesti kätte?
  L. Leedjärv: siiani on korraldamise tahtjaid jätkunud. 2006 aastal toimub Prahas IAU, siis jääb JENAM ära.

  M. Kama: 2005 aasta on Rahvusvaheline Füüsika Aasta – ehk satub ka astronoomia siis erilise tähelepanu alla.
  L. Leedjärv: ei tea, nagu juba mainisin, 2009 tuleb astronoomia aasta.

  I. Pustõlnik: JENAM kavatseb hakata välja andma infobülletääni – seal peame küll kaasa lööma.

 3. Eelseisvad üritused.Vt. J. Jaaniste aruanne.
 4. Kohalalgatatud küsimused ja diskussioon:Jüri Ivask: Minu arvates ei ole Eesti Astronoomia Seltsil (EAS) praegu ei Juhatuse esimeest ega ka aseesimeest. Samuti puudub revisjonikomisjon. Tegelik olukord tuleks viia kooskõlla põhikirjaga. Ehk tuleks kaaluda põhikirja muutmist?

  J. Jaaniste: Võtame märkused arvesse. Seltsi liikmete arv ei vasta kokkutulekutel käijate arvuga, kokkutulekutel käib märksa rohkem rahvast.

  Seltsi olevik ja tulevik on natuke segane – me võiksime ühineda Loodusuurijate Seltsiga või assotsieeruda Teaduste Akadeemiaga. Kõik asjad jäävad aga pidama raha taha. Sisuliselt riik toetab teaduskeskust AHHAA, kuid see tegeleb kõigi teaduste populariseerimisega. Toetust on saanud Tartu TähetorniRing ning omavalitsuse toetust on saanud ka Stellaarium Tõraveres. EAS jääbki suhtlemise vormiks, mingiks katusorganisatsiooniks nii Tartus, Tõraveres kui ka Tallinnas tegutsevatele astronoomia populariseerimise erinevatele vormidele.

  Jüri Ivask: Tallinnas tegutseb nüüd MTÜ Ridamus, mille liikmete tegevus on astronoomia populariseerimine. Asi sai alguse grupist inimestest, kes käisid koos Tallinna Tähetornis. Alates 25. märtsist 2003 on MTÜ Ridamus kantud Äriregistrisse.

  2003. aastal on tehtud õige mitu üritust:

  • Tallinna Tehnikaülikooli esisel platsi vaadeldi Marsi üleminekut Päikesest,
  • korraldati avalikke vaatlusõhtuid, kus neljal õhtul näidati Marssi Tallinna Tähetornis,
  • eraldi vaatlusõhtuid on tehtud Ülemiste järve lõunakaldal. Linnahalli katusel näidati Saturni, siis kasutati M. Välliku poolt toodud teleskoopi. Üritused on olnud populaarsed, osavõtjaid ikka 100 ringis. Reklaami on tehtud oma koduleheküljel, on huviliste list, on tehtud pressiteateid BNS-le. AK on ka kohal käinud. Hea reklaami edastaja on KUKU raadio.

  2004. aastal on plaanis:

  • jätkata vaatlusõhtuid Linnahalli katusel,
  • vaadelda Veenuse üleminekut Päikesest.

  Hea oleks omada oma kindlat kohta, kus koos käia. Vana Tähetorn kesklinna kõne alla ei sobi, sest maja omanik ei ole sellisest asjast huvitatud. Kupli võiks teha TPÜ ühe õppehoone lõunapoolse trepikoja tippu. Need asjad on aga projekti tasemel.

  Mario Mars: Tallinna Tähetornis oleme teinud kogu aeg üritusi. Oleme teinud kupli remondi ning tundub, et TTÜ ei plaani seda enda käest ära anda. Noortekeskus Kullo hakkab seal oma astronoomiaringi tegema. Lähedal on Nõmme Gümnaasium, kuhu tuleb planetaarium. Aga probleem on selles, et kaks inimest ei jõua väga palju ekskursioone vastu võtta.

  Mihkel Kama: Ridamuse liikmetele tundus, et Tähetorni inimesed ei ole olnud eriti koostööaldid.

  Mario Mons: esialgu ei olnud Ridamuse tegemised hästi selged, asi (külastajate vastuvõtmine) kasvas üle pea. Pealekauba oli juhtkond siis kõhkleval seisukohal, kuna järelkasvu eriti ole olnud,siis tundus Tähetorni pidamine problemaatiline. Praegu on asjad muutunud.

  Urmas Sisask: Tähetornis saaks ka väikesi kontserte teha.

  Mihkel Kama: astronoomiahuviliste kokkutulekutele peaks veidi mõtlema, kuna raha on niikuinii vähe, siis minu ettepanekud on:

  • kokkutulekul organiseerida temaatiliste toodete müüki,
  • küsida sponsorluse korras Kalevi kommivabrikult “Komeedi” komme,
  • temaatilisi jooke neid valmistavatelt tehastelt,
  • on päris palju inimesi, kes teevad taevast pilte. Võiks korraldada nende tööde näituse, lastes neid pilte enne suurendada ja raamida,
  • EAS liikmemaksude raha võiks kasutada preemiate maksmiseks, piltide suurendamiseks jne.

  Jaak Jaaniste: Suur aitäh ilusate ettepanekute eest. Raha kasutamine nende asjade eest maksmiseks on õige mõte. Kohtumiseni augustis Kabli koolis.

Koosolek lõppes 16.30

Koosoleku Juhataja: Jaak Jaaniste
Protokollija: Mare Ruusalepp