Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Aastakoosoleku protokoll nr. 3 (16.03.2002)

16. märtsil 2002.a. kell 11.00
Tallinn, Tallinna Tehnikaülikooli auditoorium nr. 102

Koosoleku juhataja: Jaak Jaaniste
Protokollija: Mare Ruusalepp

Koosolekust osavõtjate nimekiri on esitatud eraldi lehel.

Päevakord:

 1. In Memoriam Peep Kalv
 2. Indrek Kolka – Suure massiga röntgenkaksiktähed
 3. Jaan Einasto – Maailma ehitus uuemate andmete järgi
 4. Izold Pustõlnik – Euroopa Astronoomia Seltsi töömailt
 5. Jaak Jaaniste – Astronoomiahuviliste töömailt
 6. Jaak Jaaniste – Organisatsioonilised küsimused
  1. Juhatuse aruanne
  2. Assotsiatsioonilepingust Teaduste Akadeemiaga
  3. Eelolevatest üritustest (astronoomiahuviliste kokkutulek Eestis, Euroopa AS Portugalis)
  4. Meteoriidivaatlejate konverents Poolas
  5. SEACi konverents Tartus
 1. In Memoriam Peep Kalv – J. Jaaniste
  1989. aastal taasasutasid Ch. Vilmann ja P. Kalv Vega Seltsi. Mõlemad mehed on nüüd juba manalateele läinud.
  Rein Veskimäe – mul on suur au meenutada Peep Kalvi kui kursusekaaslast, õppisime viis aastat ühel kursusel Tallinna Pedagoogilises Ülikoolis. Astusime 1955. aastal ühele kursusele ja sellest ajast kuni Peep Kalvi surmani oli meil tihe koostöö. Laulsime koos meeskooris, Peep oli musikaalne inimene, ta mängis ka hästi kitarri. Muuseas, ta mängis hästi ka bridzi. 1967. aastal tehti talle ettepanek hakata ajakirja “Horisont” reaalteaduste osakonna toimetajaks, kuid ta ütles sellest kohast ära, eelistades teadlase tööd. Ta on kirjutanud üle 200 populaarteadusliku artikli ajakirjale “Horisont”. Ta nägi palju vaeva kogumiku UNIVERSUM kokkupanemisel, koostas Eesti Taevaatlase, tõlkis soome keelest mitu raamatut. Oma hingelt jäi ta aga pedagoogiks, õpetades Tallinna koolides astronoomiat. Viimastel aastatel hakkas ta mõtlema poliitika peale, kuid sellest ei tulnud midagi välja. Naljaga pooleks on ta öelnud, et Eesti peaks olema kuningriik, et saaks palgata kuningliku astronoomi, kes oskaks alati öelda, kui astronoomiaalased küsimused kerkivad. Tema pidi sama kohta täitma oma teadlasetöö kõrvalt.
  Urmas Sisask – mina olen Peep Kalvi õpilane alates 1973. aastast. Minu saatuse määramisel on olulisel kohal olnud Tallinna Tähetorn. Urmas Sisask loeb ette katkendi Anne Kahro poolt tehtud intervjuust Peep Kalviga.
  Peep Kalv on õpetanud, et astronoomia on üks romantilisemaid reaalteadusi. Urmas Sisask on kirjutanud oratooriumi RX Cassiopeia, mis on pühendatud Peep Kalvi mälestusele ning mille esiettekanne toimub 7. aprillil kell 12.00 Tallinnas Mustpeade majas.
 2. Indrek Kolka – Suure massiga röntgenkaksiktähed.
  I. Kolka annab ülevaate, mida need objektid endast kujutavad. Teatud mõttes oli see ettekanne pühendatud Peep Kalvile, sest ka tema uuris selliseid objekte.
 3. Jaan Einasto – Maailma ehitus uuemate andmete järgi.
  J. Einasto rääkis viimastest uurimistulemustest Universumi struktuuri kohta.
 4. Izold Pustõlnik – Euroopa Astronoomia Seltsi töömailt.
  I. Pustõlnik käis 2001. a. Euroopa Astronoomia Seltsi aastakoosolekul JENAM 2001 Münchenis. 2002.a. koosolek tuleb Portugalis.
 5. Jaak Jaaniste – astronoomiahuviliste töömailt.
  Jaak Jaaniste ettekande tekst on lisatud käesolevale protokollile.
 6. Jaak Jaaniste – organisatsioonilised küsimused
  1. Juhatuse aruanne
   Juhatuse töö sisuline ja rahaline aruanne on lisatud käesolevale protokollile.
  2. Juhatuse uue liikme valimine. Meie hulgast lahkunud Peep Kalvi asemele tuleb EAS juhatusse valida uus liige ning see peaks olema Tallinnast. Ettepanek on valida selleks liikmeks Ülo Kestlane ning ühehäälselt valitaksegi Ü. Kestlane kuni korraliste valimisteni EAS Juhatuse liikmeks.

Ü. Kestlane – tahan rääkida mõne sõna EAS meteoriitide kogust. Nimelt on olemas meteoriitide kollektsioon, mis kunagi kuulus ÜAGÜ-le, siis Vega Seltsile ning praegu ei kuulu ametlikult kellelegi. Kollektsioonis on ligikaudu 500 meteoriiditükki. Füüsiliselt asub osa kollektsiooni Geoloogia Instituudis ning osa eramajades. Kaali meteoriidi kilde on ~3 kg, on mitu Sihhote-Alini meteoriidi tükki, üks neist kaalub 30 kg ning teine suurem tükk on veel.

Seega on praegu tarvis lahendada mitu küsimust:

  1. Kas katalogiseerida nimetatud kogu ja teha seda nii, et Eestis oleks olemas üks ühine meteoriiditükkide kataloog või teha eraldi kataloog. Koosolek leiab, et peaks olema üks ühine kataloog ning Ülo Kestlane koos noorte huvilistega peaks selle koostama.
  2. Kes vastutab kollektsiooni eest ning kus ta füüsiliselt peaks asuma? Koosolek annab Ülo Kestlasele volitused hoida seda kogu Tallinna Tähetornis, kus on olemas ka mõned nõuetekohased kapid.

Koosolek lõppes kell 14.20

Koosoleku juhataja: Jaak Jaaniste
Protokollija: Mare Ruusalepp