Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Aastakoosoleku protokoll nr. 14 (11.08.2013)

Koosolek toimus 11. augustil 2013, Tõraveres, Tartu Observatooriumi peahoones

Üldkoosolekul osales 31 Eesti Astronoomia Seltsi liiget.

Koosoleku juhataja: Sven-Erik Enno
Koosoleku protokollija: Tõnis Eenmäe

Koosoleku algus kell 11:00

Päevakord oli järgmine:
Eesti Astronoomia Seltsi 2012. aasta tegevuse aruanne
Astronoomiaga seotud organisatsioonide tegemised 2011-2012. aastal
Kohalalgatatud küsimused

1. Seltsi tegevuste ülevaade:
Kristiina Verro rääkis Sänna Taevaraja jaoks valmistatud töövihikust, valmisid 3 raskusastmega versioonid.
Tiina Liimets andis ülevaate seltsi rahaasjadest. Hääletati aastaaruande kinnitamise üle. Poolt oli 26, vastu 0 ja erapooletuid samuti 0.

Tehti ettepanek valida Eesti Astronoomia Seltsi auliikmeks Jaan Einasto, see ettepanek võeti vastu 25 poolt ja ühe erapooletu häälega. Vastsele auliikmele kingiti Martin Välliku Kuu-teemalise fotomosaiigiga meene.

2. Järgnevalt rääkisid erinevad astronoomia ja selle populariseerimisega tegelevad organisatsioonid oma tegevustest ja plaanidest.

2.1 Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja direktor Kaire Narva tutvustas 2010. aastal valminud õppehoonet ning seal toimuvat. Loodus- ja Tehnikamajas viiakse läbi mitmeid ringe, toimub ka täiskasvanute koolitus, viiakse läbi erinevaid projekte. Kiideti tublit koostööd linna ja kohaliku omavalitsusega. Astronoomia poole pealt on oluline, et keskusse ehitatakse 50-kohaline planetaarium ja observatoorium. Kuppel on juba katusel, avamine 2013. aasta septembris. Ettekanne tekitas kuulajates elavat uudishimu ja ettekandjale esitati palju küsimusi.

2.2 Mare Ruusalepp rääkis populariseerimisest Tõraveres, Tartu Observatooriumis. Seoses peahoone remondi lõppemisega alustati külastuskeskuse loomisega ja Stellaariumi ekspositsiooni ümberkorraldamisega. 2012. aasta jooksul külastas Tartu Observatooriumi umbes 100 gruppi umbes 2400 külastajaga. Aktiivselt osaleti Teadlaste öö tegevustes, korraldati avalikke vaatlusõhtuid (ka 21.12.2012 :-) ). Muud tegevused on olnud nagu ikka: artiklid ajakirjanduses, populaarteaduslikud esinemised TV-s, raadios jne. Observatooriumi toel jätkatakse 12. klassi astronoomiakursust Nõo Reaalgümnaasiumis. Välja antakse Tähetorni kalendrit, Tähistaeva kalendrit, Tartu Observatooriumi aastaraamatut. Galileoskoopide vahendamisega enam ei tegeleta, kuna see oli küllalt kahjumlik.

2.3 Tartu Tähetorni Astronoomiaringi poolelt andis ülevaate Jaak Jaaniste, kes arvas, et TTAR on oma eesmärgid peaaegu teoks teinud ja täitnud ülesanded huviastronoomia kandjana läbi segaste aegade 90-ndatel ja 2000-ndate esimesel kümnendil. Praegu suuri plaane ei tehta.

2.4 Tartu Tähetorni muuseumi poolelt rääkis Janet Laidla. Kõige suurem ettevõtmine on koostöönäitus Tallinna Tehnikaülikooliga “Eesti jälg kosmoses, kosmose jälg Eestis”. Tähetornis viiakse läbi haridusprogramme 1-12 klassile, räägitakse astronoomiast ja geodeesiast. Aastas osaleb ca 60 gruppi umbes 400-500 õpilasega. Otsitakse kontakte teaduskeskustega koostöö eesmärgil. Astronoomiaringi koosolekute loengud on olnud väga erineva populaarsusega, neid saab järelvaadata UTTV-st (vt. http://www.uttv.ee/). Möödunud hooajal korraldati 16 vaatlusõhtut, külastajaid oli ca 1900. Vaatlusõhtute külastajate arv on vähenenud, võib-olla on see isegi hea, sest siis saavad kõik rahulikumalt vaadelda. Kevadel korraldati astronoomialaager, 2013. aasta sügisel peaks toimuma ringijuhtide koolitus. Operatiivset infot Tartu Tähetorni tegemiste kohta saab nende Facebooki lehelt (vt https://et-ee.facebook.com/tahetorn).

2.5 AHHAA keskuse astronoomiaga seotud tegevustest andis ülevaate Margus Aru. Aasta AHHAAs oli hea, külastajaid oli ca 170 tuhat, kellest umbes kolmandik külastas ka planetaariumi. Planetaariumis näidatakse ka kahte ettevalmistatud seanssi, “Maast CMB-ni” ja “Kosmoseajalugu”. Väga palju külastajaid tuleb Lätist, planetaariumietendusi tehakse eesti, inglise, vene ja läti keeles. Üleval on kosmosenäitus Austraaliast. Plaanis on hakata tegema kooliõpilastele õppetööga sobivaid etendusi, arendatakse planetaariumit. Septembris 2013 toimub Põhjamaade planetaariumide konverents, korraldamises suur osa AHHAAl. Täispuhutava planetaariumiga on käidud Lätis.

2.6 Martin Vällik rääkis Ridamusest. Muretses, et aktiivset tegevust on harva, aasta jooksul oli vaid 5 vaatlusõhtut (nt. Veenuse üleminek Päikesest) ja 6 Ridamuse kokkusaamist. Üllitati 23 postitust teemal “Täna astronoomias aastal …”. Ridamuse liige Katrin Laas õpetab Tallinna Ülikoolis astronoomiat, Martin Vällik tegutseb ka õpetajana. Martin on näidanud palju Päikest läbi päikeseteleskoobi. Martini tehtud taevafotod on üleval Tallinna Ülikoolis. Jüri Ivask räägib vahel kooliõpilastele tähistaevast ka Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudis.

2.7 Külalisena soomlaste URSA-st oli kohal Seppo Linnaluoto, kes kirjeldas nende üritusi nt. Artijärve keskuses, tähepäevasid. 2014. aasta tähepäevad on Inaris, Lapimaal. Kerkis ka üles küsimus, et astronoomia.ee kalendris võiksid väljas olla ka Soome URSA suuremad üritused. URSA välja antav ajakiri “Tähdet ja Avaruus” kirjutas Jaan Einastost.

2.8 Tallinna Energiakeskuse planetarist Rauno Pilvik rääkis nende majas korraldatavatest planetaariumiprogrammidest. Senini on tähistaeva demonstreerimiseks kasutatud arvutiprogrammi Starry Night, sügisest loodetakse alustada uue programmiga, mis annab ülevaate Struvest Einastoni ja räägib ka Eesti Tudengisatelliidist ESTCube. 2014. aasta suveks peaks maja saama remonditud.

2.9 Sven-Erik Enno pidas ettekande “Astronoomia populariseerimisest”, kirjeldades projekti “Teleskoop tuleb külla” läbi viimist ja tulemusi. Selle projekti jooksul käidi 2012. a. aprillis-mais külas 10 koolis, igas koolis peeti loeng ja korraldati vaatlus kõigile klassidele. 2013. aastal jätkatakse projektiga “Äike ja Päike”, mille käigus plaanitakse samuti külastada 10 kooli.

2.10 Tartu Tähetorni Astronoomiaringi liige Hillar Uudevald on sõitnud lodjal Jõmmu ning tutvustanud reisijaile tähistaevast. Pilves ilmaga manatakse tähistaevas trümmis seinale programmiga Stellaarium. Aasta jooksul on tähistaevast kuulanuid olnud tuhatkond. Rohkem info nende reiside kohta vt. lehelt http://www.lodi.ee

3. Üldkoosoleku lõpus arutati 2014. aasta kokkutuleku teemadel, Helle Jaaniste pakkus, et näiteks Metsapoole koolis. Kuna aga 10. augustil 2014 on täiskuu, siis võiks teha ka Põhja-Eestis. Sven-Erik Enno arvas, et ehk kusagil Kurtna kandis – nii kaugel kirdes ei ole me veel käinud.

Koosolek lõppes kell 14:02.