Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Aastakoosoleku protokoll nr. 11 (27.03.2010)

Koosolek toimus 27. märtsil 2010, Tallinnas, TTÜ peahoones, Ehitajate tee 5, auditooriumis 2-102.

Koosolekust võttis osa 20 inimest.

Koosoleku juhataja: Taavi Tuvikene
Koosoleku protokollija: Mirt Gramann

Koosoleku algus kell 11.00.

Päevakord:

 1. Kokkuvõte Rahvusvahelisest Astronoomia Aastast (RAA2009)
 2. Astronoomiaga seotud organisatsioonide tegemised 2009. aastal
 3. Eesti Astronoomia Seltsi 2009. aasta tegevuse aruanne
 4. Juhatuse liikme ja esimehe valimisest
 5. Tallinna Tähetorni juubel
 6. Astronoomiahuviliste kokkutulekust 2010. aasta augustis
 7. Astronoomiauudised

1. Kokkuvõte Rahvusvahelisest Astronoomia Aastast – Taavi Tuvikene

Aasta 2009 oli ÜRO otsusega kuulutatud rahvusvaheliseks astronoomia aastaks (RAA2009), tähistamaks astronoomia panust ühiskonda ja kultuuri ning 400 aasta möödumist esimese teleskoobi ehitamisest Galileo Galilei poolt. Peamine eesmärk – tuua tähistaevas inimestele võimalikult lähedale. Eestis oli RAA2009 ürituste koordineerijaks Kalju Annuk Tartu Observatooriumist.

Aastakoosolekul lähtus T. Tuvikene K. Annuki RAA2009 ülevaatest, mis oli tehtud 23.02.2010 Tartu Observatooriumis. RAA2009 globaalsed üritused olid jagatud 12 projektiks, nn nurgakivideks, millest Eestis olid eriti olulised projektid 100 tundi astronoomiat (2.-5.04.2010) ja Galileoskoop. Kogu 2009. aasta vältel toimusid avalikud vaatlusõhtud ja astronoomiliste piltide näitused väga erinevates kohtades. Samuti toimus kooliõpilaste joonistuste võistlus, ilmus astronoomiat tutvustavate kirjutiste sari ajakirjas “Horisont” ja rida mitmesuguseid astronoomiat tutvustavaid üritusi. Taavi Tuvikene käivitas keskse astronoomia-alase veebilehe www.astronoomia.ee. Sellele lehele on plaanis panna ka täpne ülevaade kõikidest RAA2009 raames toimunud üritustest.

2. Astronoomiaga seotud organisatsioonide tegemised

2.1 Tartu Observatoorium – Taavi Tuvikene

Aastakoosolekul lähtus T. Tuvikene Mare Ruusalepa slaididest – Tartu Observatooriumi astronoomia populariseerimisega seotud tegevus 2009 aastal oli tihedalt seotud RAA2009 üritustega. Toimus ka tavapärane Stellaariumi tegevus: Tõrvere külastas 233 gruppi rohkem kui 5100 huvilisega. Korraldati kogu aasta vältel avalikke vaatlusõhtuid.

2010. a. suvel on plaanis alustada Tartu Observatooriumi peahoone renoveerimise ja laiendamisega. 1. aprillil 2010 asub Tartu Observatooriumis tööle uus direktor – Anu Reinart.

2.2 Astronoomiaga seotud tegevused Tartus – Jaak Jaaniste

Tartu Tähetorni astronoomiaringi astronoomialoengud toimusid regulaarselt Tartu Tähetornis, alates septembrist Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi konverentsisaalis. Tartu Tähetornis toimuvad praegu restaureerimis- ja remonttööd ja on lootust, et Tähetorn avab taas uksed 2010. aasta sügisel.

13.märtsil 2010. aastal lahkus Tõnu Tuvikene, kes üle 20 aasta hoidis käigus Tartu Tähetorni astronoomiaringi, mille koosolekutel oli ta ise juba koolipoisina käima hakanud. Tõnu Tuvikene pidas väga tähtsaks ringi töö järjepidevust ja töötas selle nimel viimaste nädalateni.

Teaduskeskuse Ahhaa ehitus kulgeb plaanipäraselt. Plaanis on osta Jaapanist korralik planetaarium.

8–16. nov. 2009 toimus Hiinas rahvusvaheline astronoomiaolümpiaad. Eestit esindas seal 6-liikmeline võistkond ja võideti 2 hõbe- ja 2 pronksmedalit. Hõbeda võitsid Sandra Schumann (Tallinna Reaalkool) ja Jaan Toots (Tallinna Tehnikagümnaasium), ning pronksi – Kadi-Liis Saar (Tallina Reaalkool) ja Erik Tamre (Tallinna Reaalkool).

Tartu Ülikoolis alustati 2009. aasta sügisel astrofüüsika seminariga, mis toimub iga nädal neljapäeviti kell 16.15.

2.3 Jäneda Tähetorn – Urmas Sisask

2009.a. on olnud Jäneda Tähetornile suhteliselt halb ja võib öelda, et Jäneda Tähetorn on hetkel varjusurmas. Külalisi vähe ja toimunud ainult 2 kontserti. Planetaarium kahjustatud.

2.4 Ridamus – Martin Vällik

Ridamuse inimesed on võtnud osa mitmetest RAA2009 raames toimunud üritustest ja on korraldatud vaatlusõhtuid Linnahalli katusel. Jüri Ivask on kirjutanud astronoomia alaseid artikleid ajakirjale Horisont.

2.5 Paepõnnid – Haldja Kangur

H. Kangur andis teada, et on loodud väikeste kivisõprade selts “Paepõnnid”, mis koondab praeguseks 34 algkoolis õppivat last. Seltsi patrooniks on paevana Rein Einasto ja kogunetakse peamiselt Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Seltsi üks peamisi eesmärke on küll uurida kive kuid ollakse huvitatud ka loodusest üldisemalt.

2.6 Tallinna Tähetorn – Voldemar Harvig

RAA2009 raames korraldati vaatlusõhtuid Tallinna Tehnikaülikooli juures.

3. Eesti Astronoomia Seltsi tegevuse aruanne – Taavi Tuvikene

EAS arvel on praegu 7179 krooni raha, sellest kassas 190 krooni ja pangas 6989 krooni. Selle aasta nii sissetulekud kui ka väljaminekud olid peamiselt seotud Astronoomiahuviliste suvise kokkutulekuga.

EAS-i nimele on registreeritud www.astronoomia.ee ja T. Tuvikene andis lühidalt ülevaate selle tegevusest:

 1. Astronoomia pildid – ilmunud 55 nädalat järjest
 2. Foorum – alates märtsist 2009
 3. Astronoomiaminutid: 9 saadet
 4. Alates novembrist 2009 toodi üle Vaatleja
 5. Lühisõnumid – twitter.com/astronoomia
 6. Astronoomia leht Facebookis

Enne vaheaega näitas T. Tuvikene videot Astronoomia piltidest (8 minutit).

4. Juhatuse liikme ja esimehe valimisest

Taavi Tuvikene tagandas ennast juhatuse liikme ja esimehe kohalt. Pärast pikka ja põhjalikku arutelu otsustas koosolek, et EAS-i juhatus jätkab praegu neljaliikmelisena ja ilma esimeheta. EAS-i juhatuses jätkavad Jaak Jaaniste, Martin Vällik, Mirt Gramann ja Tõnis Eenmäe.

5. Tallinna Tähetorn – 100?, -50? – Voldemar Harvig

V. Harvig näitas vanu pilte Glehni lossist ja Tähetornist eelmise sajandi alguses. Ja andis põhjaliku ülevaate Tähetorni ajaloost erinevatel ajastutel.

6. Astronoomiahuviliste kokkutulekust 2010. aastal

Koht: Koosolekul esines Tihemetsas õppiv noormees Ville Eek, kes pakkus kokkutuleku kohaks Tihemetsa. Olemas vaatlustingimusteks 2 head kohta, mõisas võimalik rentida suurt saali ja olemas ka võimalused majutuseks ning toitlustuseks. Ka Jaak Jaaniste kirjeldas olukorda Tihemetsas ja enne lõplikku otsust lubas minna koha peale asja uurima. Alternatiivina nimetas ta ka Metsapoole põhikooli, kuid see on vaatlusvõimaluste suhtes halvem kui Tihemetsa.

Aeg: kolmapäev, 11. august – pühapäev, 15. august 2010

Temaatika: väljapakutud teemad: 1. eksoplaneedid; 2. infrapunaastronoomia; 3. kosmoloogia.

7. Astronoomiauudised

 • Merkuuri nähtavus – Märtsi lõpus loojub Merkuur peaaegu kaks tundi pärast Päikest, ja et planeedi heledus on -0.9 tähesuurust, siis on ta ehavalguses kergesti leitav. Merkuuri head vaatlustingimused püsivad aprilli keskpaigani. Samuti on võimalik jälgida Merkuuri ja Veenuse lähenemist teineteisele.
 • Ilmus Jaan Kaplinski raamat “Teispool sinist taevast”, AS Ajakirjade Kirjastus, 2009.

Koosoleku lõpp kell 15.00.