Avaleht Foorum Ajakiri «Vaatleja» Tähistaevas Maailm Õpik Astronoomia Facebookis Astronoomia Twitteris
None

Aastakoosoleku protokoll nr. 10 (25.03.2009)

Koosolek toimus 25. märtsil kell 16.00 Tallinnas, Teaduste Akadeemia maja saalis, Kohtu tn.6.

Koosolekust võttis osa 17 inimest.

Päevakord:

 1. Eesti Astronoomia Seltsi juhatuse aruanne – Tõnis Eenmäe
 2. Erinevate külastuskeskuste aruanded
  1. Stellaarium ja Tartu Observatoorium – Mare Ruusalepp
  2. Tartu Tähetorni Astronoomiaring – Jaak Jaaniste
  3. Ridamus – Martin Vällik
  4. Urmas Sisaski tähetorn Jänedal
 3. EAS kodulehekülg ja astronoomia.ee tutvustamine – Taavi Tuvikene
 4. Uue juhatuse valimine
 5. Arutelu Tõraveres toimuva, 2009 a. kokkutuleku teemadel
 6. Kohalalgatatud küsimused või sõnavõtud

1. EAS Juhatuse aruanne – T. Eenmäe.

EAS arvel on kokku 7497.50 krooni raha, sellest kassas 605.00 krooni ja pangas 6892.50 krooni. Eelneval, 2008. aastal mingeid majanduslikke tehinguid ei tehtud. Juhatus koos ei istunud.

2. Erinevate külastuskeskuste aruanded.

2.1. Stellaarium ja Tartu Observatoorium – M. Ruusalepp.

 • Võeti vastu 242 gruppi ~5300 huvilisega, neist välismaalasi kokku 258, sealhulgas soomlasi 100, lätlasi 128. Põhiosa (~80%) külastajatest olid kooliõpilased.
 • Toimusid traditsioonilised astronoomia tunnid Nõo Reaalgümnaasiumi 12. klassi õpilastele. Need on toimunud küll Nõo Reaalgümnaasiumi ja meie obervatooriumi direktorite vahelise kokkuleppe põhjal, kuid kõik õpilased said ka loengu tähtkujudest, Stellaariumi külastuse ja programmi Starry Night vaatamise.
 • MTÜ Stellaarium tegevus tunnistati I preemia vääriliseks teaduse populariseerimise konkursil, mille korraldasid Teaduste Akadeemia, Haridus- ja Teadusministeerium ning SA Archimedes. Saime 40 000 krooni. Taotluses oli kirjas, et juhul kui rahalist toetust saame, siis kasutame seda raha RAA2009 trükiste tegemiseks. Nii on ka läinud.
 • Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas ka välja konkursi raha taotlemiseks teaduse populariseerimise tarbeks ning sealgi olime edukad, saime 36 000 krooni. Tolles taotluses oli konkreetselt kirjas, milliseid trükiseid ja kui palju selle rahaga tahame teha. Lubasime trükised Eesti koolidele tasuta saata. Jaanuaris saatsimegi materjalid 200-le koolile postiga laiali.
 • Jaanuaris külastasid Tõraveret Eestis resideeruvad välissaadikud ja nende pereliikmed.
 • Veebruaris olid külas Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikmed.
 • Mais olid ekskursioonil vabariikliku matemaatikaolümpiaadi võitjad.
 • Augustis tutvusid Tõraverega Tartu Rahvusvahelisest koorifestivalist osavõtvad koorid Norrast, Leedust ja Taanist.
 • Olime populaarsed ka pensionäride seas, neid tuli Kuusalust, Türilt ja mujalt.
 • Järjekordselt tõi Jaan Riis oma Looduse Omnibussi rahva kohale.
 • Nagu mitmel eelmisel aastal me avalikke vaatlusõhtuid ei teinud.
 • Giidide töö:
  1. Kalju Annuk 47 gruppi
  2. Alar Puss 46 “
  3. Mare Ruusalepp 44 “
  4. Elmo Tempel 32 “
  5. Jaan Vennik 28 “
  6. Indrek Kolka 26 “
  7. Antti Tamm 12 “
  8. Laurits Leedjärv 5 “
  9. Tõnu Viik 1 “
  10. Izold Pustõlnik  1 “

  Kokku 242 gruppi

 • Lasksime trükkida Kalju Annuki kujundatud RAA2009 posteri.
 • Trükist on ilmunud Antti Tamme koostatud voldik “Universumi areng Suurest Paugust tänapäevani”.
 • Kohe-kohe on trükikotta minemas astronoomiaalane brožüür, mille koostajad on Tõravere astronoomid.
 • Koos Tähetorniga tegime “Planeedivaataja kalender-kell 2009”.
 • Valmis on saanud astronoomia-alaste piltide rändnäitus. Praegu on see eksponeeritud Tallinna Ülikoolis. Näituse vormistamise jaoks ostsime spetsiaalset fotopaberit, värve ja pildiraamid.
 • Ajakirja Horisont lisana ilmus Kalju Annuki koostatud brožüür “Teleskoobid eile, täna ja homme”.
 • Oleme tellinud 150 Galileoskoopi. Raha on makstud, asjad ei ole veel käes.

2.2. Tartu Tähetorni Astronoomiaringi tegevus 2008. a. – J. Jaaniste.

Kuna Tähetornis algab suur remont, siis preagu ei olegi õiget kohta, kus koosolekuid pidama hakata. Loodetavasti Struve majas. Loeti hoolega põhikirja ning leiti, et “tegevus toimub seni, kuni leidub vääriline järglane”. AHHAA kolis juba Tähetornist välja. Aga hea on see, et tulevase Tähetorni muuseumi eksponaatide tegemise jaoks on tervelt 2 miljonit krooni.

Eelmisel aastal:

 • toimus 112 planetaariumi etendust,
 • kokku kais ~3000 külastajat,
 • tehti 7 avalikku vaatlusõhtut, mida külastas ~600 huvilist.
 • ilmub Täheatlas, kirjastuse TEA kaasabil,
 • toimus Astronoomiahuvilisete XIII üle-Eestiline kokkutulek, seekord Väike – Maarjas. Kunagi võeti eesmärgiks, et kokkutulekutega käiakse läbi kõik maakonnad, kuid siiani ei ole jõutud Pärnumaale ja Ida-Virumaale. Kokkutulekute kohad on olnud koolimajad ning on loodetud, et kohalike koolide õpetajad saavad sellest osa võtta, kuid kahjuks on õpetajate huvi asja vastu olnud jahe.
 • 2009. a. kokkutulek toimub Tõraveres, on ju Rahvusvaheline Astronoomia Aasta.
 • Itaalias, Triestis toimus järjekorras 13. Rahvusvaheline astronoomiaolümpiaad.
 • Pikem ülevaade sellest, kuidas meie õpilased esinesid, on ilmunud Tähetorni Kalender 2009.

2.3. Ridamuse tegemised – M. Vällik.

 • ilmus 112 uudiskirja ja nädalaülevaadet,
 • 1. aug. osalisest päikesevarjutusest said osa ~50 inimest Tallinnas ja Peaaegu kõik Ruhnu inimesed ja Ruhnu külalised,
 • Jüri Ivaskil on väga hea koostöö ajakirjaga Horisont, kuhu ta vahendab astronoomia uudiseid ja toimetab rubriiki Observatoorium,
 • mõned korrad on Geoloogia Instituudis kokku saadud.

2.4. Jäneda tegemised – U. Sisask.

 • Jäneda oli, on ja jääb, kuigi oma teleskoobi viib Urmas sealt ära Rõugesse, ta deponeerib selle sinna, sest Jäneda mõisahoonest restraureeritakse ning kuppel tuli torni otsast maha võtta. Aga aktiivne tegevus jätkub ka edaspidi.
 • Urmas populariseerib astronoomiat muusika kaudu, sest muusika aitab lähendada astronoomiat rahvale,
 • Urmas on kirjutanud uut muusikat ning sooviks astronoomiahuviliste kokktulekul Tõraveres seda koos orkestriga ette kanda. Orkestri juht on Toivo Peäske. Küsimus on rahas, millega orkestrile tasuda,
 • Jänedal on olnud 1400 kontserti, kui lugeda keskmiseks külastuseks 30 inimest, siis on kontserte kokku kuulanud 42 000 inimest. Ainuüksi 2008. aastal oli 67 kontserti. Kõige rohkem on olnud koolilapsi.

Urmas mängib igale observatooriumile ühe klaveripala.

3. EAS uus kodulehekülje ja portaali astronoomia.ee tutvustus – Taavi Tuvikene.

Astronoomia.ee on värav, mille kaudu pääseb Eestis tegutsevate observatooriumite ja külastuskeskusteni. EAS kodulehekülg on uuendatud ning asub ka seal aadressil www.astronoomia.ee/selts. Nimetatud kohta Internetis pannakse üles ka astronoomiaalaseid pilte, küll mitte iga päev, vaid iga nädal. Pildid peavad olema seotud Eestiga ning pannakse üles esmaspäeva hommikul. Portaali külastajate arv suureneb pidevalt ning tänu Tartu Observatooriumi rahalisele toetusele, saab teha statistikat, kust külastaja tuleb, mida ta leheküljel uurib jne.

Valupunktideks on praegu ürituste info sisestamine, eriti oodatud on info Tallinna ürituste kohta.

Väga on oodatud foorumi küsimustele vastajad, eriti professionaalsed astronoomid.
Ajakiri Vaatleja jääb alles. Foorum on sealt koos sisuga üle tõstetud.

4.Terav kriitika EAS juhatuse aadressil – Tõnis Eenmäe.

Tõnis Eenmäe vastas EAS juhatuse esimehe aadressil tulnud kriitikale. Loodame, et uus juhatus töötab paremini.

5. Uue juhatuse valimine.

Valitakse uus juhatus koosseisus:

 • Tõnis Eenmäe – 14 häält
 • Taavi Tuvikene – 14 häält
 • Martin Vällik – 14 häält.
 • Jaak Jaaniste – 14 häält
 • Mirt Gramann – 9 häält

6. Arutelu Tõraveres toimuva, 2009. a. kokkutuleku teemadel.

Kokkutulek peetakse Tõraveres 12- 16. augustini 2009. Kokkutuleku esialgse temaatika on kokku pannud Mare Ruusalepp ja Tõnu Viik. Tõnis Eenmäe esitas selle avalikuks aruteluks.

 • 1. päev – Astronoomia Eestis või Eesti astronoomia
 • 2. päev – Uudised
 • 3. päev – Millega vaadelda taevast.
  Selle punkti all saab palju rääkida, kuidas pildistada, mida niisama uudistada jne.

7. Kohalalgatatud küsimused või sõnavõtud.

Kohalalgatatud küsimusi ei ole.

Koosoleku lõpp kell 18.50.

Koosoleku juhataja: T. Eenmäe
Protokollija: M. Ruusalepp